Rozkłady jazdy obowiązujące od 01.06.2020r. (poniedziałek) Nowe kursy!!!

🚌 Linia komunikacyjna Bielsko Biała – Kraków przez Kęty, Andrychów, Wadowice

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy z Bielska Białej do Krakowa: 4:05, 5:20, 6:30, 8:00, 9:05, 10:30, 11:20, 12:00, 13:15, 14:30, 17:00, 18:15
Odjazdy z Kęt do Krakowa: 4:35, 5:50, 6:20, 7:00, 8:30, 9:35, 11:00, 11:50, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45
Odjazdy z Andrychowa do Krakowa: 4:55, 6:10, 6:40, 7:20, 8:50, 9:55, 11:20, 12:10, 12:50, 14:05, 15:20, 16:35, 17:50, 19:05

Odjazdy z Krakowa do Bielska Białej (przez Wadowice, Andrychów, Kęty): 6:50, 8:20, 10:10, 11:15, 12:20, 14:00, 14:20, 15:20, 16:35, 17:55, 20:05, 21:15

Sobota:

Odjazdy z Bielska Białej do Krakowa: 4:05, 6:30, 8:00, 11:20, 13:15, 14:30, 18:15
Odjazdy z Kęt do Krakowa: 4:35, 7:00, 8:30, 11:50, 13:45, 15:00, 18:45
Odjazdy z Andrychowa do Krakowa: 4:55, 7:20, 8:50, 12:10, 14:05, 15:20, 19:05

Odjazdy z Krakowa do Bielska Białej (przez Wadowice, Andrychów, Kęty): 6:50, 10:10, 11:15, 14:20, 16:35, 17:55, 21:15

Niedziela:

Odjazdy z Bielska Białej do Krakowa: 6:30, 8:00, 11:20, 13:15, 14:30, 18:15
Odjazdy z Kęt do Krakowa: 7:00, 8:30, 11:50, 13:45, 15:00, 18:45
Odjazdy z Andrychowa do Krakowa: 7:20, 8:50, 12:10, 14:05, 15:20, 19:05

Odjazdy z Krakowa do Bielska Białej (przez Wadowice, Andrychów, Kęty): 10:10, 11:15, 14:20, 16:35, 17:55, 21:15

🚌 Linia komunikacyjna Wadowice – Andrychów

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy z Andrychowa do Wadowic:
5:15, 5:30, 6:10, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 22:03

Odjazdy z Wadowic do Andrychowa:
5:10, 5:35, 5:50, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:15, 21:05, 22:25

Sobota:

Odjazdy z Wadowic do Andrychowa: 5:10, 6:00, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10

Odjazdy z Andrychowa do Wadowic: 5:30, 6:40, 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40

🚌 Linia komunikacyjna Andrychów – Bielsko Biała przez Roczyny, Czaniec

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy z Andrychowa do Bielska Białej przez Roczyny, Czaniec: 4:18, 5:30, 7:30, 9:30, 11:55, 14:30

Odjazdy z Bielska Białej do Andrychowa przez Czaniec, Roczyny: 6:20, 8:25, 10:20, 13:00, 15:45, 18:00

Sobota nie kursuje

🚌 Linia komunikacyjna Andrychów – Bielsko Biała przez Bulowice, Kęty

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy z Andrychowa do Bielska Białej przez Bulowice, Kęty: 4:05, 5:15, 5:55, 6:35, 7:15, 7:55, 8:20, 9:05, 9:20, 9:50, 10:05, 11:15, 11:40, 12:35, 12:45, 13:50, 14:05, 15:15, 15:30, 15:50, 16:05, 16:50, 18:05, 18:25, 19:25, 21:30, 22:30

Odjazdy z Bielska Białej do Andrychowa przez Kęty, Bulowice: 4:05, 5:05, 5:20, 6:10, 6:30, 6:55, 8:00, 8:15, 8:50, 9:05, 10:05, 10:30, 11:05, 11:20, 12:00, 12:30, 13:15, 13:55, 14:30, 15:05, 16:25, 17:00, 17:15, 18:15, 19:25, 21:05, 22:20

Sobota:

Odjazdy z Andrychowa do Bielska Białej przez Kęty, Bulowice: 5:15, 6:35, 8:20, 12:45, 15:50, 19:25, 22:30

Odjazdy z Bielska Białej do Andrychowa przez Kęty, Bulowice: 4:05, 8:00, 11:20, 14:30, 18:15, 19:25, 21:05

Niedziela:

Odjazdy z Andrychowa do Bielska Białej przez Kęty, Bulowice: 5:15, 6:35, 12:45, 15:50, 19:25, 22:30

Odjazdy z Bielska Białej do Andrychowa przez Kęty, Bulowice: 8:00, 11:20, 14:30, 18:15, 19:25, 21:05

🚌 Linia komunikacyjna Kaczyna – Wadowice

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy z Kaczyny do Wadowic:
4:50, 5:53, 6:35, 7:10, 8:05, 9:10, 10:00, 10:50, 11:40, 12:40, 13:35, 14:40, 15:45, 16:40, 17:35

Odjazdy z Wadowic do Kaczyny:
5:25, 6:13, 6:50, 7:35, 8:32, 9:35, 10:25, 11:12, 12:04, 13:04, 14:10, 15:09, 16:08, 17:07

Sobota nie kursuje

🚌 Linia komunikacyjna Rajcza – Kraków nie kursuje